SKLEP
przemysłowy
wyposażenie BHP
do maszyn
osłony
maszynowe
zabezpieczenia
do maszyn
osłony
do obrabiarek
Podesty
i maty robocze
zabezpieczenia do hal
przemysłowych i magazynowych
osłony wiertarek
bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo stanowisk pracy - osłony do maszyn

Osłony tokarek Osłony frezarek Osłony wiertarek Osłony szlifierek Osłony pras Osłony pił Modele osłon
BHP maszyn

Osłony do obrabiarek

Na początek kilka objaśnień podstawowych dotyczących osłony maszyn:

1. Czym są osłony maszyn ?

  Osłony są to wszelkiego rodzaju urządzenia stanowiące materialną przegrodę między człowiekiem a strefą zagrożenia mechanicznego, zastosowane specjalnie w celu zapewnienia ochrony człowieka. Można je podzielić na dwie grupy: osłony stałe i osłony ruchome.
  Osłony stałe są elementami zabezpieczającymi połączonymi do maszyn, trudnymi do usunięcia, czyli do ich regulacji, usunięcia wymagane jest użycia narzędzi. Osłony połączone są zwykle za pomocą co najmniej dwóch elementów mocujących. Z kolei osłony ruchome to osłony maszyn, które mogą być otwierane bez użycia narzędzi - zwykle połączone są maszyną zawiasami lub prowadnicami.

2. Jak należy konstruować osłony do maszyn ?

  Podstawowa zasada - osłony powinny być mocnej konstrukcji, oraz powinny być trudne do usunięcia lub wyłączania.
  Miejsce montażu - osłony maszynowe powinny być umieszczane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia
  Wpływ na proces pracy - osłony do maszyn nie powinny powodować istotnych utrudnień w procesie pracy
  Inne wytyczne - osłony nie powinny też same powodować powstawania zagrożeń.

3. Czym są strefy zagrożeń ?

  Są to miejsca w pobliżu maszyny lub części urządzeń, gdzie część ciała pracownika może wejść w kontakt z elementami maszyn będącymi w ruchu.

4. Co to są blokady bezpieczeństwa ?

  Osłony muszą zabezpieczać obszar roboczy do czasu aż niebezpieczny ruch maszyny ustanie, lub osłonę umieszcza się tak, że operator nie ma dostępu do strefy zagrożenia przed ustaniem ruchu. Osłonę wyposaża się w blokadę, która uniemożliwia pracę maszyny przy otwartych osłonach oraz wyłącza maszynę w przypadku otwarcia osłon. Osłony muszą być zamknięte aby urządzenie można było ponownie uruchomić.


Osłony bezpieczeństwa maszyn - przykłady zastosowań:

osłony do tokarek

osłona tokarki osłona BHP tokarki
Osłony bhp do maszyn spełniają wszystkie wymagania dyrektywy maszynowej. Model TF - ekran z poliwęglanu, rama stalowa, wyłącznik bezpieczeństwa. Osłony spełniają ważną funkcję ochronną w tokarkach uniwersalnych - np. TUS, TURur-50x500, TuD-50x1000.

osłona bezpieczeństwa tokarki osłona tokarki wymagana przez BHP
Osłony do tokarek posiadają certyfikat bezpieczeństwa CE. Model "TFM" - cała osłona wykonana z metalu wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa. Osłony pasują do tokarek większoœci producentów np.: Mexpol, Heligen, Niles, Knuth, Harrison, Cormak, Titan; niezależnie czy to są tokarki rewolwerowe, kłowe, karuzelowe, uchwytowe, tarczowe, pociągowe, uniwersalne, wielozadaniowe, czy tokarki konwencjonalne.

akcesoria maszynowe - osłony tokarek osłony BHP tokarek
Prezentowane tu osłony do obrabiarek spełniają wymagania przepisów BHP. Model "POL" metalowa osłona z oknami z poliwęglanu oraz wyłącznik bezpieczeństwa.

osłony obrabiarek wymagania BHP osłony do obrabiarek zgodnie z BHP
Osłony do maszyn zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Model "IE" - do tokarek, metalowy ekran zabezpieczający, okna ze szkła laminowanego lub z poliwęglanu, do tego wyłącznik awaryjny bezpieczeństwa

osłona wrzeciona tokarki osłona dla tokarki
Osłony bezpieczeństwa do tokarek eliminują zagrożenia na stanowisku pracy

osłony i zabezpieczenia tokarek osłony maszyn i urządzeń wymagania
Osłony bhp do tokarek - to bezpieczeństwo na stanowisku pracy przy maszynach

osłona wrzeciona tokarki akcesoria maszynowe - osłony obrabiarek wymagane przepisami
Osłony do obrabiarek - minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn określa kodeks pracy i rozporządzenie z 30.10.2002r.

osłony obrabiarek wymagane przepisani wyposażenie maszynowe - osłony bezpieczeństwa tokarek
Osłona wrzeciona tokarki usuwa zagrożenie na stanowisku roboczym. Osłony do tokarek są głównym elementem bezpieczeństwa pracy na stanowisku

osłony BHP tokarek osłony tokarek
Osłony do obrabiarek to bezpieczeństwo stanowiska pracy

osłony i obudowy maszyn i urządzeń akcesoria maszynowe - osłony do obrabiarek osłony bezpieczeństwa tokarek

Jeśli interesują Cię akcesoria do obrabiarek oraz sprawy BHP na stanowiskach obrabiarek takich jak: Tokarki i frezarki , wiertarki, pilarki, prasy, szlifierki oraz właściwe wyposażenie stanowisk roboczych w podstawowe elementy bezpieczeństwa wymagane przepisami BHP, takie jak: osłony maszyn, oświetlenie przemysłowe do maszyn, wyłączniki START-STOP, czy podesty podłogowe do maszyn, zapraszamy na strony głównego dystrybutora włoskich sytemów bezpieczeństwa - firmy Europon - gdzie znajdziesz więcej informacji o nowoczesnych, europejskich systemach zabezpieczeń.

Sklep z wyposażeniem bezpieczeństwa dla przemysłu
Specjalistyczny sklep przemysłowy, w którym można znaleźć bogatą ofertę wyposażenia dla przemysłu, dla warsztatów, dla laboratoriów i innych stanowisk pracy, Oferta sklepu obejmuje lampy stanowiskowe do tokarek frezarek obrabiarek zgodne z wymaganiami prawnymi, maty podłogowe stanowiskowe, podesty antypoślizgowe drewniane spełniające wymagania dyrektywy maszynowej, odbojnice ochronne do budynków przemysłowych, bariery ochronne, wygrodzenia przenośne składane łańcuchowe i nożycowe zabezpieczające budynki produkcyjne przed uszkodzeniem oraz stanowiska pracy i maszyn przed zagrożeniami.
akcesoria bezpieczeństwa do stanowisk pracy
SKLEP PRZEMYSŁOWY

Pytania w zakresie prezentowanego tu wyposażenia przemysłowego prosimy kierować na adres:
sklep@europon.pl
Kontakt: tel. 608 673 463